“危峰类削成”这段文字出自哪里?

上一句:怪石俨壁立

“危峰类削成”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《游仙都同樊侍御》

下一句:阳火伏未息

yóu xiān dū tóng fán shì yù
guǎ zhēng xiè shū dú,
huái xiān kàng chén jīng。
guài shí yǎn bì lì,
wēi fēng lèi xuē chéng。
yáng huǒ fú wèi xī,
yīn hú jiàn yǐ qīng。
xià yǒu gān xiāo mù,
shàng yǒu chéng lù jīng。
hàn wǔ jiàn bǎi qǐn,
qín huáng mù péng yíng。
xī zāi wú líng qì,
ān dé sùi chōng shēng。
xuān hòu dú bù xǐu,
dǐng shí chúi hóng míng。
zhù shǐ liáng dì zhǔ,
yāo wǒ jūn tiān xíng。
huáng jīn jǐu zòu fā,
bái yù shuāng tóng yíng。
liáo cóng bì cōng lù,
yī zhǎn pān rán qíng。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.202988 Second , 228 querys.