“凌波餐秀色”这段文字出自哪里?

上一句:并影浣花时

“凌波餐秀色”出自明代诗人皇甫汸的诗句: 《二郎回溪词》

下一句:拾翠逗芳仪

èr láng húi xī cí
xiè gōng yǒng jiā shǒu,
zài jùn yòu wú wèi。
dūn shǎng zhí lìng dì,
huá è měi xiāng xié。
jī xiǎn jì shān dùn,
qióng yuán yì shǔi xī。
xī míng mù hè shì,
rén dǔ yóu lóng fēi。
jià yán chuò zhuō jì,
bìng yǐng wǎn huā shí。
líng bō cān xìu sè,
shí cùi dòu fāng yí。
yuán qín tiāo wèi jìu,
jiě pèi zèng yóu yí。
gāo táng chǐ sòng yù,
luò pǔ chàng chén sī。
shū zhāng dàn chún dòng,
dì xīn kōng mù chí。
lái tóng jiǎo fēng zhǐ,
qù zuò piāo yún cí。
tíng shēng 《 sān fù yàn 》,
sì xiǎng 《 èr láng húi 》。

皇甫汸

(1497—1582)明苏州长洲人,字子循,号百泉。皇甫录第三子。嘉靖八年进士,授工部主事,官至云南佥事,以计典论黜。好声色狎游。工诗,尤精书法。有《百泉子绪论》、《解颐新语》、《皇甫司勋集》。

Processed in 0.217752 Second , 228 querys.