jiǎng zhòng chéng mò níu tú qí yī
húi fēng chūi yún chúi lǐu zhī,
màn cǎo yǔ shī chūn lí lí。
mù rén hé suō lì,
chì níu níu xià lái。
níu gūi cǎo cǎo dú xíng chí,
chóng lì wàng mǔ míng xiāng zhūi。
níu xī gù ěr dú,
wú nǎi rì xī jī。
wǒ jiàn cè rán,
niàn gūi yǐ bēi。
jiē zāi yáng dé zǔ,
chī chī zhēn xiǎo ér。

Processed in 0.160530 Second , 204 querys.