tí lǐ wén zé huà sì shǒu qí yī lù yǔ pēng chá
yuè bà chá jīng zuò shí tái,
hùi shān xīn jí rù cí bēi。
gāo rén guàn shì rén jiān wèi,
xiào kàn jiāng xīn qǔ shǔi lái。

Processed in 0.158121 Second , 204 querys.