cì yùn lián gōng liàng chéng zhǐ xià rì jí shì qí yī
jīn bēi lv̀ jǐu jiàn chāng yáng,
yù shǒu qīng diào xuě wǎn liáng。
yóu yì jìu jiā zhòng wǔ yàn,
chāi tóu fú zhùi fèng shuāng xiáng。

Processed in 0.140130 Second , 204 querys.