hé líu gōng yì mù chūn yǒu gǎn yùn qí èr
chǐ xiàng qīng shí qì chǔ qíu,
cháng xún jiā jù nǐ yáng xīu。
bì yún qiān lǐ gé chūn xìn,
hóng yǔ yī lián shēng wǎn chóu。
xìu shǒu dú yìng lián yǐng zhuó,
zhī xīn shúi wèi hé shāng ōu。
bǔ lín xìng shì líu gōng gān,
xīn dé shī shēng mǎn bì líu。

Processed in 0.180228 Second , 204 querys.