cì yùn chéng jūn chūn rì dá pān shù gǔ bó shì
fāng shí yǔ lù bèi ēn róng,
lìu guǎn yīng yóu wǔ bǎi shēng。
yī tùi huā biān fēn pèi xiǎng,
jiǎng yú sōng wài dù zhōng míng。
fēng wēi gāo gé yá qiān dòng,
rì jìng shēn lián lv̀ qǐ héng。
duō xiàn cái míng pān qí shěng,
tí shī zhǐ gùi mǎn chūn chéng。

Processed in 0.198136 Second , 204 querys.