sòng tiē qiān xiàn fù qián běi
dà níng chéng guō zhěn jiāng xióng,
qián dài háo huá zài yǎn zhōng。
qián wài pí xīu xián yè yuè,
hǎi dōng yīng zhǔn dài qīu fēng。
tiān wéi sōng líng yún chúi mù,
shuāng xià jīn yuán shǔi ruò kōng。
yì fǎng mín fēng shàng tiān zǐ,
hū wàng jiā shì shì yuán gōng。

Processed in 0.150799 Second , 204 querys.