dīng mǎo hùi shì yuàn zhōng cì zhū yǒu yùn qí yī
yù xiàng qīng yún yì bái shān,
qū qū bié què jìu dēng kān。
fāng zhī qǔ gùi píng wén zì,
kě xìn fēng hóu zhǐ xiào tán。
zhí nǐ héng kōng qīng sì è,
mò wèi zuò chóng lǎo rú cán。
bù zhī áo zhàn sān qiān shì,
tā rì hé rén bù dǒu nán。

Processed in 0.118205 Second , 204 querys.