mǎ shàng kǒu zhān xiè zhū sòng kè shí shǒu qí wǔ
jiě què zhāo shān bié dì zhōu,
yī gān yān shǔi wǔ hú zhōu。
gù rén mò zuò dēng xiān kàn,
lǎo bìng wú néng zì hé xīu。

Processed in 0.191659 Second , 204 querys.