yuán rì chéng tiān sì fǎng sūn shān rén qí yī
lìu jiē xié rì mǎ tí máng,
zì mì yōu rén kòu zhú fáng。
cán xuě wèi xiāo chén jī shǎo,
yī hán nèi jǐng dùi fén xiāng。

Processed in 0.217490 Second , 204 querys.