shū wú yǐn shàn qí yī
xī tóu gǔ shù jìng chúi yīn,
xī shǔi yíng yíng bù shòu chén。
wǔ yuè jiāng nán xīn yǔ xiē,
wǎn fēng duō shǎo nà liáng rén。

Processed in 0.305852 Second , 204 querys.