chóng yì yuàn zá tí qí èr
piǎo miǎo yóu sī duò bù shōu,
yōu rán tíng qì lv̀ yīn chóu。
yuàn liáng sēng shǎo yīn shēng jué,
shí tīng qiāo mén yì zì yōu。

Processed in 0.144009 Second , 204 querys.