jiāng zhī xiāng yáng zèng zhōu wēng
yá chí gān píng qīu zòng héng,
huāng yuán shù qín cūi kè xíng。
lián qiáng sān rì zào wǒ tà,
pò lv̌ tà mù shēng péng kēng。
guài wēng qī shí fā wèi bái,
tán qín dú huà yǒu qì lì。
cháng sōng yǐ hè húi chūn róng,
lǎo hè pán xiāo jiàn qīu hé。
wǔ chāng chéng wài cháng jiāng líu,
tuán shā yī jù fēng mǎ níu。
zuò shī zèng wēng wēng yì wǒ,
lóng zhōng shān běi xiàn shān tóu。

Processed in 0.089436 Second , 178 querys.