“计决群贤早”这段文字出自哪里?

上一句:温诏下彤墀

“计决群贤早”出自明代诗人王慎中的诗句: 《上外祖李竹坡先生致尚宝政二十四韵》

下一句:名高一代垂

shàng wài zǔ lǐ zhú pō xiān shēng zhì shàng bǎo zhèng èr shí sì yùn
guó yùn kāi zhēn tài,
jīn wáng lǐ jìu qí。
bān jīng zhāo yě fú,
liáng dài shàn xióng zī。
bāng jùn tūi gōng wàng,
zhāo zhāng shǔ lìng yí。
qīu fán chí shù bó,
hǎi jiào dòng lún sī。
yù shǔ chū yí chǒng,
jīn fēi hòu mìng yí。
xī yuán zhān rì diàn,
nèi què qiē yún sī。
yǔ lù qīng míng rùn,
biàn yīng xiàng wěi yí。
zhī yán xiáng yuè zhuó,
jù yì yè tú gūi。
dào dà jīng xùn lù,
jī xiān guǒ bì shí。
jìng wàng wèi què juàn,
bù fèi kǎo pán cí。
lín zǔ wéi sān yī,
fēng zhāng kěn yī cí。
huáng xīn kúi chì kǔn,
wēn zhào xià tóng chí。
jì jué qún xián zǎo,
míng gāo yī dài chúi。
cāng bō bó chì fú,
huáng fā xiá qīng yī。
qī gǔ qíng zì dé,
huán shān jī xìn zhūi。
zhí chī shǎo shì chū,
shúi fù běi shān yí。
niǎo hù qín shū xiá,
yún zhuāng sùi yuè chí。
jiāng tiān shū yuǎn mù,
huā niǎo qiè xīn shī。
ào shì nán yáng huò,
xún xiān qǐ lǐ zhī。
yáo lán xiāng wǎn rèn,
yù shù xiè tíng zhī。
jùn jié yuán qí dù,
yǎng zhēn yì xún cí。
dēng lóng hàn shì mù,
gē fèng chǔ kuáng bēi。
shàng xiǎng piān hàn jiē,
zhōng xū jī zhàng súi。
yīn fēng fū cǐ qū,
yáo wàng bì yún yá。

王慎中

王慎中 (1509年10月10日—1559年8月19日[1]  ),字道思,早年因读书于清源山中峰遵岩,号遵岩居士,后号南江。因家庭排行第二,又称王仲子,晋江(今属福建)人。明代诗人、散文家,嘉靖八才子之首,为明朝反复古风的代表人物之一。

Processed in 0.161228 Second , 228 querys.