cì lǐ jiān wú sòng ān shù fù húi cháng shā yùn qí sì
zì chū xīu mén yǐ jí jī,
jiā rén yìng fù lǐu yī yī。
gǒu wú jī kě wú hé qī,
jiàn shuō qí dōng wèi jiě wéi。

Processed in 0.140645 Second , 204 querys.