xù hé lǐ cān zhèng qí lìu
jìn dāng hú yùn shuāi,
lì shì xiān chù zhì。
dāng shí wàng chén yǒu,
yǒu shì suǒ fèn jí。
yún hé zǔ shì zhì,
bù sì líu yuè shí。

Processed in 0.213437 Second , 204 querys.