jiān wú shēng rì qí sān
yú hùi yuè xiāng bié lín hè,
guō jūn chū jìng sòng jīng zhōu。
fàng ní xīn shì rén kuā shuō,
dé sì rú jīn lèi sùi líu。

Processed in 0.450435 Second , 204 querys.