hé bié jià xǐ yǔ sì jué qí yī
sì shān róng rì xiè huáng jīn,
shúi zài tíng gāo yī chǐ lín。
xī chù shēng jī wú jiān duàn,
huá rán yǒu qǐng yàn tiān xīn。

Processed in 0.266200 Second , 204 querys.