chūn shè rì sì shì jì bì jiào zhōng dé sān jué qí sān
yīn wù míng méng màn gǔ pí,
tián pō bó sù wù lún tí。
jū rén bì hù wèi xiān qǐ,
tài shǒu chē qián yī chǐ ní。

Processed in 0.160705 Second , 204 querys.