cì yùn lǐ cān zhèng qí sì
nán shān gāo cūi wéi,
cǎo shù wèi qiáo lín。
yún héng rì yì yì,
chán míng gǔ yīn yīn。
jiá rán dān fèng zhòu,
wèi wǒ zuò hǎo yīn。

Processed in 0.123193 Second , 204 querys.