mǎn jiāng hóng cì yùn xī shū xiōng yǒng lán
yù zhí jīn xiāng,
cháng zì shǒu 、 xián tíng àn shì。
dùi huáng hūn yuè lěng,
méng lóng wù yì。
zhī wǒ zhě xī cháng wǒ gùi,
yú rén bù jí ér rén jí。
bǐ yún yún 、 mán zì yuàn líng jūn,
shāng lán zhí。
tí juè luàn,
chūn fāng jì。
luò wěi jiào,
chí yīng zhāi。
wéi guó xiāng nài jǐu,
sù qīu tóng dé。
jì xiàng jìng zhōng guān xìng fēn,
piān yú fā chù zhī shēng sè。
dài dào tóu 、 shēng chòu liǎng wú shí,
zhēn wén shì。

Processed in 0.339528 Second , 204 querys.