lǐ cān zhèng qí wǔ
lí miàn huā mén wèi guǒ xún,
xià rén bīng mǎ bó xī qín。
shúi jiāng biān cè qū shí yùn,
shí shù nián jiān rì rì xīn。

Processed in 0.135383 Second , 204 querys.