cì yùn lǐ cān zhèng qí sān
xíng yǒu shàng shí guān xí kǎn,
bù zhōng zhǐ chù rèn jiān shān。
zhǐ zhōng zì yǒu líu xíng hǎo,
bù zài cóng wéi yòng shè jiān。

Processed in 0.124812 Second , 204 querys.