lǐ cān zhèng qí èr
sùi yuè táo róng liǎng bìn máo,
zuò kàn shí shì ěr tāo tāo。
kě néng zhǐ xìu qū zhōng shǒu,
zhèn zài hú tíng dú chǔ sāo。

Processed in 0.134652 Second , 204 querys.