zì tí lv̀ yī tíng qí èr
shì jiān ér nv̌ huā,
hóng zǐ xuàn yán sè。
wǒ dú ài cǐ jūn,
zhǒng zhī rú zhǒng dé。
zhú tíng cāng cùi zhōng,
xiào gē wèi yōu jì。
qǐ dài yáo luò yú,
shǐ shì qiān yún bì。

Processed in 0.248493 Second , 204 querys.