cì yùn yè xùn dǎo tóng yǐn qiě huái dào yuán shàng rén
rén shēng chū chù yì,
suǒ lì duō bēi huān。
quán hé liàn gù lín,
zòng lín sī kuáng lán。
yān zhī wǒ bèi rén,
shǒu jìng xīn zì kuān。
xiāng féng qīu zhèng zhōng,
hào yuè rú yín pán。
yǒu cǐ zūn jǐu yíng,
kě wǎn yōu hèn duān。
jūn yán fāng wài yǒu,
yī wǎng gǔ yǐ hán。
xiāng shāng hū bù lè,
qīng shǎng qíng yì lán。
yú yì zhòng huái gǎn,
lín fēng jì cháng tàn。

Processed in 0.166997 Second , 204 querys.