cì yùn wú xué lù guò fǎng èr shǒu qí èr
wǒ shuāi rú juàn hé,
yōu qī wàng yuǎn xiáng。
píng shēng xìng gěng jiè,
gù yú yuán záo fāng。
bái yún zì yí yuè,
yù jì nán chí jiāng。
zǐ shàng kǔ dú shū,
yī lǎn yìng wǔ xíng。
cāng shān kě zhàng cè,
wǔ xī kě zhōu háng。
hé bù shí xiāng cóng,
shū huái jì cí zhāng。
zǐ hòu qíng rú hé,
yān shǔi chóu mǎng cāng。

Processed in 0.155127 Second , 204 querys.