cì yùn jì shān fù shān cháng yuè yè jiàn huái èr shǒu qí yī
héng mén lín qīng yī,
guàn mù biàn jī rén。
kuàng wú shì lì qiān,
dé yǔ yú qiáo lín。
xīu zhú bì hù yǒu,
yōu tái xiè chē lún。
gù rén bù wǒ guò,
hū fù cú dōng chūn。
fēng chén wèi níng sù,
shì dé qián fèng lín。
suǒ yōu wú dào shuāi,
yì jiàn bái fā xīn。
shēng táng jù bài mǔ,
shòu jǐu dé xiāng yīn。
shú shǔi kě yǐ yǎng,
qiě yòng fèng chén hūn。

Processed in 0.195242 Second , 204 querys.