yù zhì sōng xué lián rì zǔ yǔ zài yòng yùn fèng jiǎn zhū yǒu
yù fǎng chán fēng sūi zhǐ chǐ,
xiāo xiāo fēng yǔ gé píng yuán。
gù rén zhǐ zài sōng biān guǎn,
juàn kè kōng yín zhú wài cūn。
liǎng chù lí huái xī shǔi kuò,
yī jīn yōu sī líng yún hūn。
jìu zāi qīng xìng jīn hé sì,
xiǎng jiàn yīn nóng fù jǐu zūn。

Processed in 0.290954 Second , 204 querys.