tóng yǒu rén yóu lóng tái shān shèng yīn sì
sān zhī lí zhàng zhì qīu gāng,
fēng lù chū jiāo yě jú xiāng。
xíng dào shèng yīn zhōng sì wǔ,
zuò yán sōng yǐng guò húi láng。

Processed in 0.183942 Second , 204 querys.