qiǎn huái èr shǒu qí èr
bù chū mén tíng yāo jiǎo wán,
fú jīn duǎn hé chēng xiāo xián。
mò nóng yàn shí mí gòu yǎn,
xiāng nuǎn lú yān qǐ bó shān。
shùi měi hēi tián biàn lǎo lǎn,
yǐn hān bái duò xī jī guān。
jīn qīu yǐ fù dēng gāo xīng,
kōng xiǎng zhòng yán xì jú bān。

Processed in 0.128359 Second , 204 querys.