cì yùn wèi xiàn yǐn yóu yún yán xiǎo péng lái xuān
shù rù xiān yán yī jìng wēi,
gōng yú dào cǐ jí chūn hūi。
shí gāng xiāng nuǎn sōng huā jǐu,
yún lv̌ guāng hán hú yè yī。
wèi xiàng shén rén qíu yào bǐ,
qiě cóng yǔ shì wèn xuán jī。
shān zhōng yì jìng nán líu kè,
huán xiàng dōng gāo bù yuè gūi。

Processed in 0.198004 Second , 204 querys.