chūn rì cì yùn luō shàn xiān zhào mó èr shǒu qí yī
kè lǐ guāng yīn yī shùn guò,
zhuàng nián xīn shì yì cuō tuó。
rén shēng yòng shè tóng chú gǒu,
shì tài yán liáng sì jiǎo pó。
lv̀ ǎi niàng chūn gūi chǔ shù,
yù chén chūi yǔ zhǎng huái bō。
xiāng féng cǐ dì zhòng xié shǒu,
wú nài qiān sī lǐu sè duō。

Processed in 0.183405 Second , 204 querys.