cì yùn tóng zhōu zǐ fú wǎn bù
xī shàng zǐ yān shēng yuǎn lín,
chéng xián ǒu chū sàn chōng jīn。
qīng shān rú gù shī rén lǎo,
hóng yè wú yán qīu yì shēn。
wàn lǐ fēng hóu fēi wǒ yuàn,
bàn shēng xué jià shì nóng xīn。
liáng fēng mǎn lù gūi lái wǎn,
qiě dùi huáng huā suǒ jǐu zhēn。

Processed in 0.174316 Second , 204 querys.