cì yùn yóu chéng dōng tú sū
xún sēng zhāo ǒu chū,
huán sì yàn chén láo。
bīng jiàn quán shēng xì,
shuāng lín shù yǐng gāo。
juàn xíng liáo jiě jù,
xiǎo zuò zàn xuán páo。
qiě xǐ féng zhī dùn,
chóu shī rǎn tù háo。

Processed in 0.164218 Second , 204 querys.