cì yùn xiāo bié jià qīu huái sì shǒu bìng chéng zhāng cān móu qí sān
duān jū liáo zì shì,
yuǎn sè wàng zhōng míng。
zài sòng bēi qīu jù,
nán wàng yōu guó qíng。
xī fēng jiàn wēi lěng,
shān yuè tǔ hán gèng。
wù zuò hún wú mèi,
chóu wén jǐng tuò míng。

Processed in 0.201699 Second , 204 querys.