cì yùn yuè míng dé jīng lì yóu máo shān lěng quán jiàn
luò què shān zhōng jìng,
xú xíng zàn xiè ān。
xiǎn qīng nián jī lěng,
sōng cùi dī yī dān。
shí dòu líu yún shī,
yán quán xiè yuè hán。
yǔ lái tiān yǐ xī,
gūi bù xiàng pán shān。

Processed in 0.182826 Second , 204 querys.