lóng dé xiàn wàng huǒ tái
jìn shān yī tái tū wù shì,
yuǎn shān yī tái chū tiān jì。
hé shí zhú cǐ wàng fēng huǒ,
líu jí rú jīn tài píng shì。
lìu shí nián lái wú jiǎ bīng,
xī fāng lè tǔ biān chúi qīng。
jūn wáng shén wǔ jīn hùn yī,
fán lí dà pōu wú jīn chéng。
shàng yú cǐ tái yì shān dǐng,
zhào yuè chóu fēng zhǔ gū yǐng。
xī rén hóng mù xīn dǎn hán,
jīn rì kōng mí yě yān míng。
xíng gē wèi wǒ zhòng bēi shāng,
yuàn tái wàn nián wú huǒ guāng。

Processed in 0.418721 Second , 204 querys.