yǒng huái gǔ jī wǔ shǒu · qí èr
yáo luò shēn zhī sòng yù bēi,
fēng líu rú yǎ yì wú shī。
chàng wàng qiān qīu yī sǎ lèi,
xiāo tiáo yì dài bù tóng shí。
jiāng shān gù zhái kōng wén zǎo,
yún yǔ huāng tái qǐ mèng sī。
zùi shì chǔ gōng jù mǐn miè,
zhōu rén zhǐ diǎn dào jīn yí。

落叶飘零是深知宋玉的悲哀,他的风流儒雅堪当我的老师。

怅望千秋往事洒下同情泪水,身世同样凄凉可惜生不同时。

江山依旧故宅犹在空留文藻,云雨荒台难道真是荒唐梦思。

最可叹楚王宫殿早荡然无存,驾船人还指点遗迹让人生疑。

摇落:凋残,零落。

风流儒雅:指宋玉文采华丽潇洒,学养深厚渊博。

“萧条”句:意谓自己虽与宋玉隔开几代,萧条之感却是相同。

故宅:江陵和归州 (秭归) 均有宋玉宅,此指秭归之宅。空文藻:斯人已去,只有诗赋留传下来。

云雨荒台:宋玉在《高唐赋》中述楚之“先王”游高唐,梦一妇人,自称巫山之女,临别时说:“妾在巫山之阳,高丘之岨,旦为行云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。”阳台,山名,在今重庆市巫山县。

“最是”两句:意谓最感慨的是,楚宫今已泯灭,因后世一直流传这个故事,至今船只经过时,舟人还带疑似的口吻指点着这些古迹。楚宫:楚王宫。

Processed in 0.152519 Second , 204 querys.