péi zhào zuǒ chéng wǎn guò lín tóng
lín tóng tiān yù mù,
qí mǎ qù qīn qīn。
cùi yǒng lí shān xìu,
qīng líu wèi shǔi shēn。
lù fán suān zǎo shù,
shì jiē gǔ huái yīn。
míng rì cháng ān dào,
xīn shī nǐ gòng yín。

Processed in 0.371519 Second , 204 querys.