shòu chāng sì bì xī xuān
xiāo shū huá bó yǐn shān cūn,
qīng qiǎn fú héng dài guō mén。
zhú yǐ lán gān shǔi biān sì,
xīng lái tí zuò bì xī xuān 。

Processed in 0.155137 Second , 168 querys.