《平山道上》拼音标注

píng shān dào shàng
nuǎn rì qíng fēng nòng yuǎn hūi,
hǎo shān jiā shù lv̀ chéng wéi。
huàn húi sēng mèng pú láo xiǎng,
diǎn pò xī yān shǔ yù fēi。
mài lǒng jìn qīu chúi sùi shú,
yú liáng xiàng wǎn dé xiān gūi。
hé rén jiě zuò zhū máo jì,
mò tàn táo yuán kè dào xī。

Processed in 0.121316 Second , 178 querys.