zì tí lv̀ yī tíng qí sān
sù sù hán fēng qīng,
juān juān jìng qīu sè。
huái zāi qī xián qù,
yí cǐ qiān zài dé。
chuāng xū yuè wèi lái,
lín jìng yè huán jì。
wēi shāo fú xī yún,
dǎo yǐng chéng bō bì。

Processed in 0.214707 Second , 204 querys.