hé wú xué zhèng jiàn jì yùn èr shǒu qí èr
bù jiàn gù rén jǐu,
yōu rán duō suǒ sī。
jùn zhāi hū míng wǎn,
shān guǎn lǐ tóng sī。
wàng duàn yún níng chù,
yín cán yè luò shí。
fēng shuāng sùi nián wǎn,
huán gòng zhú yī yī。

Processed in 0.197808 Second , 204 querys.