yòu cì yùn sù yuán fú gōng
tiān fēng sòng kè dào máo shān,
shān dié qiān zhòng lù bǎi pán。
sōng xià shí bēi líu yù zhuàn,
zhú biān yào zào yǎng jīn dān。
shēng shěn wàn lài gān kūn jìng,
qì sù jǐu xiāo fēng lù hán。
qǐ qǔ dǐng yú huàn fán gǔ,
hǎo súi xiān lv̌ niè fēi luán。

Processed in 0.173498 Second , 204 querys.