cì yùn shào běn chū tí dōng yán
zī yán hé qióng lóng,
yì lì gèn zhōng gǔ。
yá chǎng xuē jiàn hén,
shí sǔi dī shān yǔ。
tiān kāi yī xià xiá,
fēng xiǎng dá rén yǔ。
xíng dēng zùi gāo chù,
yì xīng miǎo tiān zhù。

Processed in 0.334874 Second , 204 querys.