chéng sūn dū shì qí yī
shuò hán kǔ jī yīn,
liè fēng wú shí xīu。
kuàng zī zài wàn shān,
jū rán bào qióng chóu。
jiǎo shǒu zhān wáng míng,
piān zhào dōng nán zhōu。
yáng chūn yī yǐ bù,
huáng huá zài zī zōu。
gǎn bǐ cǎo mù xìu,
shǐ wǒ chuāng yí chōu。
yuàn ān lí shù xīn,
lìu pèi shǎo yān líu。

Processed in 0.204004 Second , 204 querys.