cì yùn wú xué lù guò fǎng èr shǒu qí yī
gù rén guò wǒ sù,
qīng dēng yè hé qí。
yīn qín jiē ruǎn yǔ,
zūn zǔ liáo shè shī。
shān hán gěng gū yuè,
xī jìng shēng wēi sī。
suǒ jū fù yōu yì,
jú jí liàng hé wèi。
kuàng yú gān gē jì,
chén yù duō yōu sī。
zǐ dú xīn shén shū,
lìu xué yī guàn zhī。
xiāng cóng sùi nián wǎn,
kǎi bǐ shí shì fēi。

Processed in 0.406512 Second , 204 querys.