cì yùn chéng qú nán guò fǎng
cháng sōng yǒu gāo rén,
kuàng shì tiān rǎng ài。
dú shū huán hùi zhōng,
yī shì lè qīng kuài。
xuān xuān yě hè zī,
jiǒng chū yún xiāo wài。
gū yán chū zhòng chǒu,
dà yǎ xī qún lài。
ǒu lái wǔ xī bīn,
yī xiào zhǎn liáng hùi。
zhōng xiāo zuò tán wén,
wǎng wǎng fā qí guài。
fāng qí shū kě xié,
qīng chí yú kě 鱛。
xiāng kàn rèn zhēn lv̀,
bái jǐu qīng háng xiè。
jié jiāo xìng wàng nián,
fǔ shǒu dōng yě bài。
hé shí xún jìu méng,
fēng yǔ lián chuáng huà。

Processed in 0.201021 Second , 204 querys.